Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Expressions

Select a unit

 1. 1 English Expressions

Session 11

Listen to find out how to use an everyday English expression.
రోజువారీ మాటల్లో వాడే ఇంగ్లిష్ పదప్రయోగాలను ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

Session 11 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Cold Feet

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ఇంగ్లిష్ పదప్రయోగాల వాడకాన్ని ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

Listen to the audio and take the quiz. ఆడియో వినండి, క్విజ్ చెయ్యండి.

Show transcript Hide transcript

కల్యాణి
హలో, బాగున్నారా? English Expressions కార్యక్రమంలోకి స్వాగతం. నా పేరు కల్యాణి. కొత్త పద ప్రయోగాలూ, ఇంగ్లిష్‌లో వాటి వాడకం – ఇవన్నీ మీకిక్కడ తెలుస్తాయి. ఇవాళ ‘cold feet’ – చల్లని కాళ్లు అన్న ప్రయోగం చూద్దాం! దానర్ధం ఏమయ్యుంటుందనిపిస్తోంది? ... ఊఁ ... ఇదీ అని తేల్చి చెప్పలేక పోతున్నారా? రాబ్, లీ మాట్లాడుకుంటున్నారు, వారి మాటలు వినీ, రాబ్ చిరాకుకి కారణమేవిటో తెలుసుకుందాం పదండి. మరి దాని గురించేమన్నా చేస్తాడో లేదో - అదీ చూద్దాం. 

Li
Hi Rob. How are you today?

Rob
Hello Li. I'm really angry.

Li
Why?

Rob
Well, because Iwork very hard, I get results, I do much more than I really should, and nobody notices - I don't get any recognition.

Li       
Yes, you do work hard, Rob. You should earn a fortune!

Rob
I know. You see - that's it! I'm going to go and see the boss right now! I am going to ask for a pay rise!

Li
Good on you, Rob. Right now?   

Rob
Yes, right now!

కల్యాణి
తను చేసే పనికి ఏ ‘recognition’ గుర్తింపూ దొరకడం లేదని రాబ్‌కి మహా చిరాకు కలుగుతోంది. ’Boss’ ని కలిసి, జీతం పెంచమని, ‘pay rise’ కావాలనీ అడుగుతాను అంటున్నాడు. మరి వెళ్లాడా లేదా కనుక్కుందాం రండి.

Li
Rob... you're not going anywhere?

Rob
Yes, I know.

Li
So what are you waiting for?

Rob
Well, actually, I'm getting cold feet.

Li
That's no problem at all. Let's see…I have a solution right here… There you go. Take these.

Rob              
Thick, woolly socks?

Li
Yes. You should feel warm when talking to a tough boss like ours! Come on, use these.

Rob                  
It's okay.There's nothing wrong with my feet, Li. In English, when we say we've got cold feet we mean we lack the confidence or courage to do something.

కల్యాణి
‘జీతం పెంచమని బాస్‌ని వెళ్లి అడుగుతాను, హుఁ హాఁ’ అన్నాడు రాబ్. కానీ అతనికి ధైర్యం చాలడం లేదు, కాళ్లు చల్లబడ్డట్టు అయిపోయినట్టుంది. మనం చేద్దామనుకున్న పనికి తగినంత ధైర్యం మనలో లోపిస్తే – మనకి ‘cold feet’ అయిన అనుభవం కలుగుతుంది. ఆందోళన, ఆతృత వంటి అనుభూతులు కలగడాన్ని ‘cold feet’  అనే ప్రయోగం వాడి చెప్తాం. జీవితంలో - వివాహం, ఉద్యోగం వంటి పెద్ద మార్పులు ఏర్పడే

ముందు అప్పుడప్పుడూ ప్రజలకి ‘cold feet’  అవుతూ ఉంటుంది కూడా. Cold feet అనేది ‘get’ అనే పదంతో కలిపి ‘get cold feet’ అని వాడుతూ ఉంటాం. అయితే ఒక్కోసారి ‘have’తో కలిపి ‘have cold feet’ అని కూడా వాడతాం.   

కొన్ని ఉదాహరణలు విని చూద్దామా?

Examples

After making an offer to buy a new house, Jack and Jill had cold feet about going ahead with it as they were worried about the small size of the house.

The company directors were getting cold feet as many experts expressed their concerns about the financial benefits of the deal.

Mary knew Tony had bought her an engagement ring and was planning to propose on Valentine's Day. She just hoped he wouldn't get cold feet before then.

Li
So you’re afraid of going into our boss’s office.

Rob
Yes, I must admit I am a bit.

Li
Maybe next week you can approach the boss and remind him what a good worker you are.

Rob
Good idea. Maybe that's the right way to do it.

Li
One thing is true: your cold feet saved you from your hot head.

‘Hot head’ రెండు పదాలున్నాయి; ‘hot’ and ‘head’; we say this when someone gets angry. దుందుడుకు స్వభావం అంటామే – అదన్నమాట. నీకు ‘hot head’ ఉన్న మాట నిజమే కదా Rob?

Rob
Yes, indeed!

కల్యాణి
Well, రాబ్‌ గనకా బాస్ గది లోకి వెళ్లుంటే ఏం జరిగుండేదో మరి. లీ చెప్పినట్టూ రాబ్ ‘hot head’ ని  ‘అతని cold feet’ కాపాడాయి. రాబ్‌కి తెగ కోపమైతే వచ్చింది కానీ బాస్ దగ్గర కెళ్లి తన సమస్యల గురించి మాట్లాడే ధైర్యం లేకపోయింది పాపం.  ‘English Expressions’ కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మరిన్ని కొత్త పదప్రయోగాల గురించి తెలుసుకోండి. Bye!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

 

Cold Feet

3 Questions

Choose the correct answer.

సరైన జవాబును గుర్తించండి

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Expressions కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • recognition
  గుర్తింపు

  fortune
  డబ్బు

  pay rise
  జీతపు పెంపు

  tough
  కఠినమైన

  confidence
  నమ్మకం, ధైర్యం