Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Expressions

Select a unit

 1. 1 English Expressions

Session 11

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ English Expressions ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

Session 11 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Cold Feet

Listen to learn a useful everyday English expression.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਯੋਗ English expression ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

 

Listen to the audio and take the quiz. ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ।

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ, English Expressions ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ‘Cold feet’, ‘ਠੰਡੇ ਪੈਰ’, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ।
ਰੌਬ ਅਤੇ ਲੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਰੌਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੌਬ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ?

Li
Hi Rob. How are you today?

Rob
Hello Li. I'm really angry.

Li
Why?

Rob
Well, because I work very hard, I get results, I do much more than I really should, and nobody notices - I don't get any recognition.

Li
Yes, you do work hard, Rob. You should earn a fortune!

Rob
I know. You see - that's it! I'm going to go and see the boss right now! I am going to ask for a pay rise!

Li
Good on you, Rob. Right now?

Rob
Yes, right now!

ਰਾਜਵੀਰ

ਰੌਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ “recognition” ਨਹੀਂ
ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ “boss” ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ “pay rise” ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਹੈ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਭਲਾਂ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ?

Li
Rob... you're not going anywhere?

Rob
Yes, I know.

Li
So what are you waiting for?

Rob
Well, actually, I'm getting cold feet.

Li
That's no problem at all. Let's see… I have a solution right here… There you go. Take these.

Rob
Thick, woolly socks?

Li
Yes. You should feel warm when talking to a tough boss like ours! Come on, use these.

Rob
It's okay. There's nothing wrong with my feet, Li. In English, when we say we've got cold feet we mean we lack the confidence or courage to do something.

ਰਾਜਵੀਰ
ਰੌਬ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੌਂਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ‘cold feet’ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ‘cold feet’ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ। ਅਕਸਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘cold feet’ ਸ਼ਬਦ get ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ get cold feet। ਇਹ have ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ have cold feet.
ਚਲੋ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Examples

After making an offer to buy a new house, Jack and Jill had cold feet about going ahead with it as they were worried about the small size of the house.

The company directors were getting cold feet as many experts expressed their concerns about the financial benefits of the deal.

Mary knew Tony had bought her an engagement ring and was planning to propose on Valentine's Day. She just hoped he wouldn't get cold feet before then.

Li
So you’re afraid of going into our boss’s office.

Rob

Yes, I must admit I am a bit.

Li
Maybe next week you can approach the boss and remind him what a good worker you are.

Rob
Good idea. Maybe that's the right way to do it.

Li
One thing is true: your cold feet saved you from your hot head.

Rob
Yes, indeed!

ਰਾਜਵੀਰ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਰੌਬ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਕੋਲ ਜਾਦਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਦੇ ‘cold feet’
ਨੇ ‘hot head’ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ‘hot head’ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘hot’ ਤੇ ‘head’ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੌਬ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ English
Expressions ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੁੜੋ। Bye.

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Cold Feet

3 Questions

Choose the correct answer.

ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ English Expressions ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • recognition
  ਮਾਨਤਾ
  fortune
  ਕਿਸਮਤ
  pay rise
  ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
  tough
  ਮੁਸ਼ਕਿਲ
  confidence
  ਹੌਂਸਲਾ