Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Expressions

Select a unit

 1. 1 English Expressions

Session 9

Listen to find out how to use an everyday English expression.
इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार ऐकूया. 

Session 9 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

To brush over

Listen to find out how to use an everyday English expression.
नेहेमीच्या वापरातील नवनवीन इंग्रजी वाक्प्रचार शिकायला ऐकूया English expressions

Listen to the audio and take the quiz. हा ऑडीयो ऐका आणि त्याप्रमाणे प्रश्नांची उत्तरं द्या.

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो...English Expressions मध्ये तुमचं पुन्हा स्वागत आहे. असा शो जिथे आपण शिकतो इंग्रजीतले नवनवीन वाक्प्रचार.
रॉबने त्याचा स्टूडियो रंगवायला घेतलाय. ली म्हणतीये, स्टूडियो रंगवून काही फरक नाही पडणार. पण ली स्टूडियो रंगवायला का बरं विरोध करत आहे? आणि रॉबचं यावर काय म्हणणं आहे? चला त्या दोघांचं हे संभाषण ऐकू या.   

Rob
Now, Li, would you just mind holding that ladder still please.

Li
I'm trying… but Rob, what are you doing up a ladder anyway?

Rob
I'm decorating!

Li
Why?

Rob
Well this studio is really scruffy – you know, not that smart – so I thought I'd tidy it up and paint it, too.

Li
Hmmm. I don't think it's a good idea.

Tejali
रॉब ला त्याचा स्टूडियो घाणेरडा वाटतोय. तो नीटनेटका 'tidy' दिसावा म्हणून त्याला तो 'paint' करायचाय, रंगवायचा आहे.

Li
For a start, you haven't put any sheets down to stop the paint splashing on the carpet,…and you need to move the chairs outside… you're wearing smart clothes, not ones for decorating in.

Rob
Well, no, err, that's true. But shall we just brush over that?

Li
Brush over? You can't brush over those things – you'll get paint everywhere!

Rob
No, Li! When you say you will 'brush over' something, it means you will ignore it or not take it that seriously.

Li
Oh, I see. So Rob, you're saying making the preparations for decorating is not important and you're going to ignore it?

Rob
Yes, well… I'm in a rush.

Li
I see.

Tejali
रॉबच्या कार्पेटवर, कपड्यांवर रंग लागेल अशी भीती लीला वाटत आहे; पण रॉब या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करतोय. 'Rob just wants to brush over it', त्याला या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करून त्याचं काम करायचं बास! 'To brush over' मध्ये दोन शब्द आहेत, 'brush' आणि 'over'. जेआपण एखाद्या गोष्टकडे दुर्लक्ष करता किंवा तिच्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही अशा वेळी हा वाक्प्रचार वापरतात. यासाठी मराठीतला वाक्प्रचार आहे ‘कानाडोळा करणे'. एखाद्या गोष्टीच्या बारकाव्यांकडे तुम्ही लक्ष देत नाही, पुरेसं लक्ष देत नाही तेव्हाही हा वाक्प्रचार वापरतात.  
चला, आणखी वेगवेगळी उदाहरणं बघू या...

Examples:
My teacher's history lesson was fascinating, but he brushed over World War I and that was the bit I wanted to hear about the most!

We haven't sorted the figures for the meeting, but we'll brush over those seeing as they are not that important and just talk about the future.

Whenever I bring up the things we need to fix in our office, my boss always just brushes over them. He never shows any interest in sorting them out even though they are a big inconvenience.

Li
So, to 'brush over' something means to ignore something or miss it out. Rob, have you actually asked for permission to decorate this studio? It doesn't belong to you.

Rob
Well… err… 

Li
Are you brushing over that, too?! Anyway, even if you did get permission, shouldn't you cover up the windows?

Rob
That's true, Li. But before I do any of that, there is something more important to do.

Li
Oh yes?

Rob
Buy some paintbrushes!

Li
Ah yes, you can't brush over that!

Tejali
बहुतेक रॉबला या सगळ्यापेक्षा रंगांचे ब्रश आणण्यातच जास्त रस आहे. बाकी सगळ्या गोष्टींकडे त्याचं सपशेल दुर्लक्ष झालंय. 'Brushing over things' मुळे तुमचा वेळ वाचेल पण दर वेळी तुमचं काम शंभर टक्के होइलच असं नाही. त्यामुळे रॉबने थोडी काळजी घ्यायला हवी.
तुम्हाला आहे का अशी सवय, बारीक सारीक गोष्टींकडे कानाडोळा करायची? कुठल्या गोष्टींकडे तुमचं दुर्लक्ष होत? आणि त्यामुळे कधी तुम्ही अडचणीत आलात? नक्की सांगा, पुन्हा भेटू English expressions च्या पुढच्या भागात. तोपर्यंत Bye! 

Check what you’ve learned by choosing the correct option to the question.
या पर्यायांतून योग्य उत्तर निवडा बघू या काय काय समजलंय तुम्हाला.

To brush over

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा. 

 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us next week for our next episode of English Expressions, to learn another useful everyday English expression.
पुढच्या आठवड्यात पुन्हा भेटूया English Expressions च्या पुढच्या भागात आणखी काही नवीन शब्दप्रयोग घेऊन!

Session Vocabulary

 • ladder
  शिडी

  decorating
  सजवणे

  scruffy
  घाणेरडे

  paint
  रंग

  to paint
  रंगवणे

  permission
  परवानगी