Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Expressions

Select a unit

 1. 1 English Expressions

Session 12

Listen to find out how to use an everyday English expression.
इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

Session 12 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Downsizing

Listen to find out how to use an everyday English expression.
नेहेमीच्या वापरातील नवनवीन इंग्रजी वाक्प्रचार शिकायला ऐका English expression. 

Listen to the audio and take the quiz. हा ऑडीयो ऐका आणि त्याप्रमाणे प्रश्नांची उत्तरं द्या.

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो...English Expressions मध्ये तुमचं पुन्हा स्वागत आहे. असा शो जिथे आपण शिकतो इंग्रजीतले नवनवीन वाक्प्रचारआजचं आपलं English expression आहे 'to downsize.' मध्यंतरी आर्थिक मंदीच्या काळात downsizing परावलीचा शब्द झाला होता. पण याचा अर्थ काय बरं नक्की? नील आणि फिफी गप्पा मारत आहेत.  चला त्यातून to downsizeचा नक्की अर्थ समजून घेऊया.

Neil
The word we are going to focus on today is the verb 'to downsize'. That's the word companies use to describe cutting a number of jobs and making employees redundant. 'Downsizing' is the noun.

Feifei
Yes. When they make workers redundant the companies become smaller in size. They downsize.

Tejali
Downsize यात दोन शब्द आहेत down आणि size. इथे size हा शब्द क्रियापद म्हणून वापरला आहे, to change the size म्हणजे आकार बदलणे या अर्थाने क्रियापद म्हणून वापरलाय. आणि down. बदलाची दिशा दर्शवण्यासाठी down हा वापरला आहे. Down म्हणजे खाली, पण इथे याचा अर्थ लहान होणे असा घेतला आहे. उद्योग लहान होत आहेत, त्यासंदर्भात हा शब्द वापरतात.

Neil
You might have heard or read this verb during the economic downturn of the last few years. As most people were short of money, they decided to save the money they did have and it had an impact on businesses all over the world.

Feifei
And some people have started applying the term to their own situations. If you've had to sell your house and move to a smaller flat, for example, you might say you were 'downsizing'.

Tejali
व्यापार-उद्योगांच्या संदर्भात downsize हा शब्द वापरतात. याचा सामान्यत: अर्थ असतो नोकरकपात. हा शब्द शक्यतो नकारात्मक अर्थाने वापरला जातो. पण downsize चा वापर इतर अनेक संदर्भात होतो. बरेचदा लोक मोठ्या घरातून लहान घरात राहायला जातात, पण त्यामागे काही व्यवहार्य कारणं असतात. कधी त्यांना आता मोठ्या घराची गरज नसते, किंवा त्यांना जीवनशैलीत बदल हवा असतो. एकूणच downsizing चा वापर अनावश्यक वस्तू घरातून किंवा आयुष्यातून काढून टाकणे, गरजा कमी करणे असाही होतो.
चला ही उदाहरणं ऐकू. बघू या काय समजतंय तुम्हाला.

Examples
The growth of online sales in the UK has forced many retail businesses to downsize. Some of them have reduced their number of outlets in the high street.

Now that I am going to university, my parents have decided to downsize. They are selling the house, moving to a flat and using some of the money to travel the world.

Many people are upset about the company’s decision to downsize. Their decision will lead to many people losing their jobs.

Feifei
And if you don't mind me saying, Neil, I think you would benefit from downsizing.

Neil
What do you mean? I don't own a company and I'm not selling my house or anything.

Feifei
No but I've noticed you've… well, you know, you really enjoy your food, don't you?

Neil
Are you calling me fat!?

Feifei
Oh no, no, no… well, yes. A little.

Neil
How dare you! And anyway, we don't use 'downsize' for bodies, so you're confusing our audience!

Feifei
Sorry, Neil.

Neil
I am a bit fat, actually…

Feifei
Well, maybe if the company downsizes, you won't be able to afford all those meat pies.

Neil
That's what I like about you, Feifei. You always look on the bright side.

Tejali 
आता फिफी नीलला downsize कसं करता येईल याबद्दल सल्ले देतीये. ती सांगतीये, त्याला वजन downsize करायची गरज आहे. पण हा चुकीचा वापर आहे. म्हणून नील म्हणाला, "फिफी तू आपल्या श्रोत्यांना गोंधळात टाकत आहेस". उद्योगधंदे नोकरकपात करतात, त्यावेळी हा शब्द नेहमी वापरतात; पण त्याचवेळी, लोक व्यवहार्य निर्णय म्हणून मोठ्या घरांतून  लहान घरांत राहायला जातात त्यालाही downsizing म्हणतात.
तुमच्या कंपनीमध्ये कधी downsizing झालेलं का? यामुळे तुमचं आयुष्य बदलू शकतं असं वाटतं का तुम्हाला? नक्की सांगा, पुन्हा भेटू English expressions च्या पुढच्या भागात. तोपर्यंत...Bye!

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
या पर्यायांतून योग्य उत्तर निवडा... बघू या काय काय समजलंय तुम्हाला.

Downsizing

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुढच्या आठवड्यात पुन्हा भेटूया English Expressionsच्या पुढच्या भागात... आणखी काही नवीन शब्दप्रयोग घेऊन!

Session Vocabulary

 • employee
  कर्मचारी

  redundant
  अनावश्यक

  company
  कंपनी, संस्था

  downturn
  मंदी 

  short of money
  पैश्याची कमतरता

  retail
  किरकोळ