1. Morning

  1. 06:00
   Alba Today
   21/05/2018

   Sealladh ùr bho Alba. A new view from Scotland.

 2. Afternoon

  1. 17:00
   Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
   Series 3: 20. Pàdraig Post agus an t-Inneal-seòrsachaidh

   Miccawber's overgrown claws cause problems.

   • HD
  2. 17:15
   Zack & Quack
   39. Beachdairean Gaisgeil

   Tha Zack 's Quack nan beachdairean dàna Zack and Quack prove to be very brave scouts.

  3. 17:25
   Zack & Quack
   40. Slighe Sealg na Càisge

   Chan eil sgeul air uighean na Càisg! This year's Easter eggs have disappeared!

  4. 17:35
   Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
   Series 1: 20. Air do Mhiann!

   Tha na caraidean a' lorg dìthean sònraichte. The friends find a very special flower.

  5. 17:40
   Charlie is Lola
   Series 3: 25. Tha mi á dol a shàbhaladh panda (I Am Going to Save a Panda)

   It is Save the Animals day, and Lola is very excited because she wants to save a panda.

  6. 17:46
   Bruno
   39. Blocaichean/Bruno's Blocks

   Bruno tries to stack his blocks into a tall tower but they all fall down.

  7. 17:48
   Bruno
   20. Rabaidean a' Leumadaich (Jumping Jackrabbits)

   Bruno learns how to do jumping jacks with the Jumping Jackrabbits.

  8. 17:50
   Seonaidh/Shaun the Sheep
   Series 5: 20. Sheep Farmer/Ciobair

   Timmy decides to give a grumpy farmer an idea of what it's like to be a sheep.

   • HD
 3. Evening

  1. 18:00
   Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
   39. Proifeasair nam Pòg

   Tha pòg ag adhbharachadh trioblaid do Simon. A kiss causes Simon a great deal of concern.

  2. 18:10
   Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
   40. Leabaidh 's Bracaist

   Chan eil deagh-ghnìomh Alvin dol mar bu choir. Alvin's attempt at a good deed goes awry.

  3. 18:25
   Sraid nan Sgread/Scream Street
   17. An Galar Sgreadaidh

   Tha bhìoras gus Sràid nan Sgread a chur fodha. A virus threatens to take over the street.

  4. 18:35
   Fior Bhall-coise/Extreme Football
   20. A-mach às an lìon

   Feumar dà ghlèidheadair a chur ann an aon sgioba! Each team must have two goalkeepers!

  5. 19:00
   Stoidhle/The Dressing Up Box
   Series 2: Episode 4

   A mother and daughter discuss how taste in clothes travels across generations.

  6. 19:30
   Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
   Series 1: 4. Eboo an t-Ailbhean Afraganach/Eboo the African Elephant

   A look at Eboo, the African Elephant, who lives with his family in Amboseli National Park.

  7. 19:55
   Earrann Eachdraidh/History Shorts
   Episode 5

   History short looking at the American civil rights movement.

  8. 20:00
   An Là
   21/05/2018

   Local, national and international news from BBC ALBA.

  9. 20:30
   Vets: Gach Creutair Beo
   Series 5: Episode 1

   Stornoway-based vet Hector Low is using needles with a difference on a pug.

  10. 21:00
   Trusadh
   Series 8: 17. Eadar Airigh is Arizona/Muriel of Skye

   The story of a woman who preserved her language and culture when she moved to the USA.

  11. 22:00
   Port
   Series 1: 6. North Uist

   Julie Fowlis and Muireann NicAmhlaoibh visit North Uist and Berneray.

  12. 22:30
   Mnathan Glùine - Spàirn gu slàint

   Four babies struggle to overcome serious health issues.

  13. 23:30
   Belladrum
   2017 Highlights: 15. Neon Waltz

   Neon Waltz at Belladrum 2017: Tartan Heart.

   • HD
  14. 23:55
   Horo Gheallaidh
   Sreath 6 Taghaidhean: 6. Cahalen Morrison and Eli West

   American grass roots music from Cahalen Morrison & Eli West: Our Lady of the Tall Tree.

 4. Late

  1. 00:00
   Alba Today
   22/05/2018

   Sealladh ùr bho Alba. A new view from Scotland.