S4C

Dim Byd i Wisgo - Dim Byd i'w Wisgo: Pennod 2

Yn ein Stiwdio Steilio ym Mannau Brycheiniog maeTracey'n cael help darganfod steil newydd ar ôl colli diddordeb yn y ffordd mae hi'n edrych. This time, Tracey needs help to find... 

Add
Download
Audio DescribedSign Language