S4C

5 am 5 - Pennod 24

Mae Jack Quick 'nôl gydag atebion y pum cwestiwn wnaeth e osod yn gynharach. Faint gawsoch chi'n gywir? Jack Quick is back with the answers to the five questions he set earlier! 

Add
Download
Audio DescribedSign Language