S4C

Cwpwrdd Epic Chris - Pennod 4

Y tro hwn fe fydd Chris yn coginio un o'i hoff brydau o'r tecawê sef shrimp lleol a saws XO. Hefyd: porc efo stwffin a chroen crispi, & mwy. Chris cooks one of his favourite tak... 

Add
Download
Audio DescribedSign Language