S4C

Dan Do - Cyfres 2: Pennod 3

Y tro hwn: ymweliad â thy o'r 80au sydd â rhywbeth hollol wahanol y tu mewn, clamp o dy newydd, a chartref teulu â naws Americanaidd. An 80's house with something very different... 

Add
Download
Audio DescribedSign Language