S4C

Pobol y Cwm - Mon, 02 Dec 2019

Daw DI Wilkinson i gwestiynu Tyler am gwyn gan gyn-ddisgybl. Caiff Megan sioc pan nad yw Gaynor yn gwerthfawrogi ei chyngor. Megan is shocked when Gaynor doesn't appreciate her ... 

Add
Download
Audio DescribedSign Language