BBC ALBA

Shane an Chef - Series 1: 52. Amaladh na Curranan-geala

Tha a’ chlann airson Magaidh a chuideachadh a’ togail na curranan-geala aice. The kids volunteer to help Magaidh harvest her crop of parsnips. 

Add
Download
Audio DescribedSign Language