BBC ALBA

Vets: Gach Creutair Beo - Series 6: Episode 8

Cù pug a’ dol fo lannsa, fiadh-bheatha is uain air am breith anns a’ phàirce-chàraichean. A young pug has surgery and twin lambs are born in the car park in Benbecu. 

Add
Download
Audio DescribedSign Language