BBC ALBA

Trusadh - Series 11: 8. Laithean Sgoile - An Rum Mor/Schooldays - The Big Room

Tha an sreath a’ leantainn agus na sgoilearan a’ cuimhneachadh air beatha san rùm mhòr. The nostalgic mini-series continues with a pupils recalling graduating to the ‘big room’. 

Add
Download
Audio DescribedSign Language