BBC ALBA

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach - Series 2: A’ Chailleach-Oidhche Mhòr/The Eagle Owl

Tha Gudrun a’ faighinn cuideachadh bhon chailleach-oidhche mhòr airson a dhol dhachaigh. The call of the eagle owl helps Gudrun find her way home safely.  

Add
Download
Audio DescribedSign Language