Player

BBC ALBA

Oran le Fiona - Episode 25

Tha Fiona agus a càirdean beaga a' dol a chuir òran ùr ri chèile. An seinn thusa cuideachd? Fiona creates a new song with her funny musical friends. Will you sing along?

to the BBC, or Register to add this.

to the BBC, or Register