Cludiant

Ceidwadol

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Creu swydd cyfarwyddwr cwmnïau hedfan ym Maes Awyr Caerdydd, sydd mewn dwylo cyhoeddus
 • Preifateiddio Maes Awyr Caerdydd unwaith mae’n cyrraedd gwerth penodol

Cludiant

Y Blaid Werdd

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Ail-wladoli’r system reilffordd
 • Cwtogi costau trafnidiaeth gyhoeddus o 10% yn syth
 • Rhoi’r gorau i brosiect HS2
 • Hyrwyddo beicio a cherdded i leihau llygredd a gwella iechyd

Cludiant

UKIP

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Rhoi’r gorau i gynlluniau HS2
 • Gwrthwynebu tollffyrdd
 • Gorfodi cerbydau tramor i brynu “disg Prydeinig” cyn dod i’r DU
 • Sicrhau nad yw cynghorau’n defnyddio camerâu cyflymder i wneud elw

Cludiant

Llafur

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Caniatáu cwmnïau cyhoeddus i wneud cais i gynnal rhai trenau rhwng dinasoedd
 • Cwmni nid-er-elw i gynnal rheilffordd Cymru a’r Gororau ar ôl 2018
 • Disgwyl penderfyniad ar draffordd newydd ger Casnewydd; Llafur yn awgrymu cefnogi llwybr i’r de o’r ddinas

Cludiant

Plaid Cymru

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Ail-wladoli’r rheilffyrdd
 • Cyfran deg i Gymru o wariant HS2 neu fuddsoddiadau mawr yn Lloegr
 • Cefnogi ‘llwybr glas’ rhatach i leihau traffig yr M4 yn ne Cymru; buddsoddi cenedlaethol, yn cynnwys yr A55 yn y gogledd
 • Cefnogi rheoleiddiwr treth tanwydd

Cludiant

Democratiaid Rhyddfrydol

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Trawsnewid trefi a dinasoedd ar gyfer cerddwyr a beicwyr
 • Dileu’r tollau ar Bontydd Hafren
 • Diddymu’r gwasanaeth awyr Môn-Caerdydd a gwario’r arbediad o £1m y flwyddyn ar gynlluniau cludiant cyhoeddus eraill