Trethiant

Y Blaid Werdd

Prif addewidion

 • Atal ffyrdd o osgoi talu llai o dreth neu ddim treth o gwbl
 • Cyflwyno treth gyfoeth o 1-2% i bobl sy’n werth £3m neu fwy
 • Treth incwm o 50%+ i gyflogau dros £100,000 y flwyddyn
 • Cyflwyno treth “Robin Hood” ar weithredoedd banciau

Trethiant

Ceidwadol

Prif addewidion

 • Cynyddu'r lwfans personol o £10,500 i £12,500
 • Codi'r trothwy ar gyfer treth 40% o £41,900 i £50,000

Trethiant

Democratiaid Rhyddfrydol

Prif addewidion

 • Codi’r trothwy treth incwm i £12,500
 • Codi hyd at £1.5bn trwy gyflwyno “treth ar blastai”
 • Codi £8bn trwy gynyddu trethi i gorfforaethau a'r cefnog, a £6bn trwy leihau achosion o osgoi treth
 • Cynyddu taliadau i rai sydd ddim yn breswyliaid y DU, gan godi £130m

Trethiant

Llafur

Prif addewidion

 • Ailgyflwyno’r raddfa treth incwm 50% ar gyfer rhai sy’n ennill dros £150,000
 • Cyflwyno’r hyn sy’n cael ei alw’n “dreth ar blastai” i dai dros £2m
 • Ailgyflwyno’r raddfa treth gychwynnol o 10%
 • Torri trethi i fusnesau bach erbyn 2015 a’u rhewi yn 2016

Trethiant

Plaid Cymru

Prif addewidion

 • Ailgyflwyno treth incwm 50c i rai sy’n ennill dros £150,000
 • Cynyddu’r lefel ar gyfer talu Yswiriant Cenedlaethol i’r un lefel â threth incwm
 • Pwerau trethu, gan gynnwys treth teithiau awyr, treth gorfforaethol a rhai pwerau treth incwm

Trethiant

UKIP

Prif addewidion

 • Cynyddu lwfans personol i £13,500
 • Cael gwared ar dreth etifeddiaeth
 • Cyflwyno treth o 35% i incwm rhwng £42,285 a £55,000, a graddfa 40% wedi hynny
 • Ystyried math o “dreth trosiant” i fusnesau mawr