Blaenoriaethau allweddol

UKIP

Prif addewidion

 • Refferendwm ar frys o aelodau Prydain o’r UE
 • Rheoli mewnfudo
 • Pwerau i etholwyr alw ASau’n ôl
 • £3bn y flwyddyn yn fwy i’r gwasanaeth iechyd

Blaenoriaethau allweddol

Plaid Cymru

Prif addewidion

 • Cyflog byw erbyn 2020
 • 1,000 yn fwy o feddygon
 • Diddymu’r hyn a elwir yn “dreth ystafell wely”
 • Trosglwyddo rheolaeth o’r system gyfiawnder i Gymru
 • Gwrthwynebu adnewyddu cynllun Trident
 • Grymoedd a chyllid cyfartal i Gymru a’r Alban

Blaenoriaethau allweddol

Ceidwadol

Prif addewidion

 • Cael gwared ar y ddyled
 • Cynnal refferendwm ar aelodaeth Prydain o’r Undeb Ewropeaidd
 • Torri trethi trwy godi’r lefelau ar gyfer cyfraddau sylfaenol ac uwch

Blaenoriaethau allweddol

Llafur

Prif addewidion

 • Lleihau’r ddyled, dim benthyca mwy ar gyfer addewidion maniffesto
 • Gwahardd cyflogwyr rhag manteisio ar fewnfudwyr
 • £2.5bn yn ychwanegol i’r gwasanaeth iechyd i dalu am 20,000 yn fwy o nyrsys ac 8,000 o feddygon teulu
 • Gostwng ffioedd prifysgol o £3,000

Blaenoriaethau allweddol

Democratiaid Rhyddfrydol

Prif addewidion

 • Cydbwyso’r gyllideb yn deg trwy gyfuniad o doriadau, a threthi i rai ar gyflogau uwch
 • Cynyddu’r trothwy cyn talu treth i £12,500
 • Sicrhau cyllid addysg o oedran meithrin i 19, ac athrawon wedi’u cymhwyso ym mhob dosbarth
 • Buddsoddi £8bn yn y gwasanaeth iechyd, a gofal cyfartal ar gyfer iechyd meddwl a chorfforol
 • Pum cyfraith newydd i amddiffyn natur a brwydro yn erbyn newid hinsawdd

Blaenoriaethau allweddol

Y Blaid Werdd

Prif addewidion

 • Brwydro dros wasanaeth iechyd cyhoeddus gyda mynediad rhad ac am ddim iddo
 • Diwedd ar fesurau caledi ac adfer ffydd yn y sector cyhoeddus, gan greu swyddi newydd o ansawdd sy’n talu o leia’ cyflog byw
 • Adeiladu 500,000 o gartrefi cymdeithasol i’w rhentu erbyn 2020 ac adfer tai gweigion i sicrhau bod gan bawb fynediad at gartrefi fforddiadwy
 • Ymateb difrifol i newid hinsawdd trwy weithio â gwledydd eraill i sicrhau nad yw tymheredd y byd yn codi mwy na 2 radd
 • Cael gwared ar ffioedd prifysgol
 • Dod â’r rheilffyrdd yn ôl dan reolaeth gyhoeddus i atal blaenoriaethu elw dros deithwyr