Mewnfudo

Y Blaid Werdd

Prif addewidion

 • Dim cyfyngiadau ar fyfyrwyr tramor
 • Diddymu rheolau mewnfudo sy’n galw ar i unigolyn ennill cyflog penodol cyn bod eu partner yn gallu dod i’r DU
 • Mwy o hawliau i geiswyr lloches
 • Dim blaenoriaeth i rai sydd ag adnoddau neu sgiliau dymunol

Mewnfudo

Plaid Cymru

Prif addewidion

 • Creu rhestr o brinder sgiliau i dargedu gweithwyr penodol
 • Mwy o bwerau i integreiddio mewnfudwyr, deall natur unigryw bywyd dinesig a dwyieithrwydd
 • Gwneud Cymru’n lloches i ddioddefwyr trais a rhyfel

Mewnfudo

Democratiaid Rhyddfrydol

Prif addewidion

 • Adfer archwiliadau llawn wrth i bobl ddod i mewn a gadael y wlad
 • Dim cynnwys myfyrwyr mewn targedau mewnfudo
 • Gofynnol i rai sy’n ceisio o’r newydd am fudd-dal, a sydd â Saesneg gwael, i fynd ar gyrsiau iaith cyn derbyn Lwfans Ceisio Gwaith
 • Cael gwared ar fudd-dal plant i rai sy’n byw’r tu allan i’r DU

Mewnfudo

Llafur

Prif addewidion

 • 1,000 yn fwy o staff ffiniau ac archwiliadau trylwyr
 • Gwahardd cyflogwyr rhag tanseilio gweithwyr o Brydain trwy fanteisio ar fewnfudwyr
 • Sicrhau fod gweithwyr sector cyhoeddus yn siarad Saesneg
 • Mewnfudwyr di-waith o’r UE i aros dwy flynedd cyn cael budd-dal

Mewnfudo

UKIP

Prif addewidion

 • System bwyntiau i ddewis mewnfudwyr â sgiliau i weithio yn y wlad
 • Uchafswm o 50,000 o fewnfudwyr â sgiliau gwaith mewn blwyddyn
 • 2,500 yn fwy o staff ffiniau
 • Mewnfudwyr i ddisgwyl pum mlynedd cyn hawlio budd-daliadau

Mewnfudo

Ceidwadol

Prif addewidion

 • Mewnfudwyr i aros pedair blynedd cyn hawlio rhai budd-daliadau neu dai cymdeithasol
 • Dim budd-dal plant i rai sy’n byw tu allan i’r DU
 • Gorfodi mewnfudwyr sy’n methu cael gwaith ar ôl chwe mis i adael y wlad
 • Trafod diwygio rheolau’r UE ar ryddid a symud