Tai

Y Blaid Werdd

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Adeiladu 500,000 o dai cymdeithasol i’w rhentu erbyn 2020
 • Adfer tai gweigion i’w defnyddio
 • Gosod uchafswm rhent a chyflwyno cytundebau tenantiaeth hirach
 • Dim hawl i brynu tai cyngor

Tai

UKIP

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Blaenoriaethu tai cymdeithasol i bobl â rhieni wedi’u geni’n lleol
 • Amddiffyn tir gwyrdd trwy ei gwneud yn haws datblygu ar dir datblygedig
 • Sefydlu asiantaeth tir llwyd i ddarparu grantiau a benthyciadau
 • Refferendwm ar benderfyniadau cynllunio mawr

Tai

Plaid Cymru

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Cyflwyno rheolau rhent i helpu tenantiaid
 • Sicrhau monitro effaith datblygiadau tai newydd ar yr iaith Gymraeg
 • Cefnogi gwelliannau effeithlonrwydd ynni i dai i leihau costau ynni teuluoedd

Tai

Llafur

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Diwygio deddfau’n ymwneud â rhenti, rheolau i warchod tenantiaid
 • Diddymu’r cynllun Hawl i Brynu ar ôl 2016
 • Datganoli treth stamp yn 2018 (dim cynllun eto ar gyfer newid y raddfa)

Tai

Ceidwadol

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Dileu treth stamp ar gartrefi gwerth hyd at £250,000
 • Gwyrdroi penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddileu’r cynllun Hawl i Brynu
 • Adeiladu rhagor o dai fel rhan o’r Weledigaeth ar gyfer Tai Cymru

Tai

Democratiaid Rhyddfrydol

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Strategaeth adfer tai gwag trwy Gymru
 • Newid system gynllunio i roi mwy o lais i gymunedau dros nifer yr ail gartrefi