Iechyd a gofal

UKIP

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • £3bn yn fwy i brif wasanaethau iechyd trwy adael yr UE, arbed ar iechyd twristiaid a chael llai o reolwyr
 • Cadw mynediad am ddim i’r gwasanaeth iechyd
 • Agor meddygfeydd teulu o leia’ un noson yr wythnos
 • Uno gofal iechyd a chymdeithasol

Iechyd a gofal

Ceidwadol

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Cronfa triniaethau canser
 • Ymchwiliad annibynnol i gyfraddau marwolaeth mewn ysbytai
 • Amddiffyn cyllideb y gwasanaeth iechyd
 • Cyflwyno comisiynwyr iechyd etholedig i weithio o fewn byrddau iechyd

Iechyd a gofal

Llafur

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Hyfforddi 1,000 yn fwy o feddygon, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd gydag arian a godir drwy "dreth ar blastai" ar draws y DU

Iechyd a gofal

Y Blaid Werdd

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Gwasanaeth iechyd cyhoeddus â mynediad rhad ac am ddim
 • Dim preifateiddio’r gwasanaeth iechyd a diddymu’r Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2012
 • Blaenoriaethu iechyd meddwl
 • Gofal preswyl am ddim os oes angen

Iechyd a gofal

Democratiaid Rhyddfrydol

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • £459 ychwanegol y flwyddyn i Lywodraeth Cymru yn sgil gwariant iechyd yn Lloegr
 • Cyfraith i sicrhau isafswm lefel staffio ar wardiau ysbyty
 • Ehangu Cronfa Technoleg Iechyd i wella mynediad at gyffuriau
 • Paneli cenedlaethol i benderfynu ar fynediad at gyffuriau

Iechyd a gofal

Plaid Cymru

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Hyfforddi a recriwtio 1,000 o feddygon eraill
 • Cyfuno gofal iechyd a chymdeithasol
 • Cronfa Feddyginiaethau a Thriniaethau newydd
 • Gwrthwynebu preifateiddio’r gwasanaeth iechyd a chytundeb masnach rydd UE-UDA