Tramor ac amddiffyn

UKIP

Prif addewidion

 • Cymryd pasport unrhyw un sy’n mynd i ymladd gyda sefydliad terfysgol
 • Creu Adran Gyn Filwyr i warchod eu buddiannau
 • Cwtogi cymorth tramor o £9bn y flwyddyn
 • Dim rhagor o ryfeloedd tramor

Tramor ac amddiffyn

Y Blaid Werdd

Prif addewidion

 • Blaenoriaethu ceisio sicrhau cytundeb rhyngwladol ar newid hinsawdd
 • Cael gwared ar holl arfau niwclear y DU
 • Cynyddu cymorth tramor i 1% o gynnyrch mewnwladol crynswth o fewn 10 mlynedd
 • Atal y cytundeb fasnach rydd rhwng yr UE ac UDA

Tramor ac amddiffyn

Llafur

Prif addewidion

 • Polisi niwclear “credadwy ac annibynnol” gydag archwiliadau parhaus
 • Cynnal Adolygiad Diogelwch ac Amddiffyn Strategol
 • Gwahardd gwahaniaethu yn erbyn neu gam-drin aelodau o’r Lluoedd Arfog
 • Cefnogi Gwarant Arestio Ewropeaidd

Tramor ac amddiffyn

Democratiaid Rhyddfrydol

Prif addewidion

 • Rhoi’r gorau i arf niwclear ataliol parhaus yn y môr, gan alluogi lleihau nifer y llongau tanfor
 • Gwahardd allforio arfau i wledydd sydd wedi’u nodi yn adroddiad hawliau dynol y Swyddfa Dramor a Chymanwlad
 • Cyflwyno Comisiynydd Cyn Filwyr
 • Cyfrannu at ymdrechion ar gyfer diarfogiad niwclear rhyngwladol

Tramor ac amddiffyn

Ceidwadol

Prif addewidion

 • Ail long awyrennau at ddefnydd y DU
 • Cadw arf niwclear ataliol yn y môr trwy gael system yn lle Trident
 • Cynnal gwariant ar gymorth yn 0.7% o Gynnyrch Domestig Gros (CDG)
 • Creu gwobr newydd am wasanaethau i’r lluoedd wrth gefn

Tramor ac amddiffyn

Plaid Cymru

Prif addewidion

 • Gwrthwynebu adnewyddu cynllun arfau niwclear Trident
 • Sefydlu Gweinidog newydd i Gyn Filwyr yng Nghabinet y DU
 • Sedd i Gymru yn y Cenhedloedd Unedig
 • Cefnogi’r gyllideb 0.7% ar gyfer Cymorth Rhyngwladol