UE

Plaid Cymru

Prif addewidion

 • Ymgyrchu i aros yn yr UE petai refferendwm ar y mater
 • Dylai unrhyw refferendwm gael sêl bendith etholwyr ym mhedair cenedl y DU
 • Sicrhau defnydd mwy effeithiol o arian Ewropeaidd a chymdeithasol i Gymru
 • Gwrthwynebu’r cytundeb masnach rydd UE-UDA

UE

Democratiaid Rhyddfrydol

Prif addewidion

 • Aros yn yr UE
 • Cynnal refferendwm mewn/allan os bydd unrhyw newid i’r cytundeb “trosglwyddiad sofraniaeth materol” o’r DU
 • Gweithio gyda phartneriaid yr UE i daclo gangiau troseddol
 • Brwydro dros geisio hanneru allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE erbyn 2030

UE

UKIP

Prif addewidion

 • Gadael yr UE a thrafod cytundeb masnach newydd gydag Ewrop
 • Rhoi rheolaeth i’r DU o’i ffiniau a’i lefelau mewnfudo

UE

Y Blaid Werdd

Prif addewidion

 • Cynnal refferendwm ar aelodaeth y DU o’r UE
 • Diwygio’r UE er mwyn rhoi pwerau’n ôl i gymunedau lleol
 • Cefnogi rhyddid symudiad fel un o brif egwyddorion yr UE
 • Cadw safonau cymdeithasol ac amgylcheddol yr UE

UE

Ceidwadol

Prif addewidion

 • Cynnal refferendwm ar aelodaeth Prydain o’r UE erbyn 2017
 • Trafod diwygio rheolau’r UE ar ryddid i symud

UE

Llafur

Prif addewidion

 • Cynyddu dylanwad y DU o fewn Ewrop ddiwygiedig
 • Diwygio cyllideb yr UE
 • Newid y system lles fel bod mewnfudwyr o’r UE yn cyfrannu cyn gallu hawlio budd-dal
 • Rhoi mwy o lais i seneddau cenedlaethol ar strwythurau polisi’r UE