Yr Amgylchedd

Plaid Cymru

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Gwrthwynebu ffracio
 • Deddf Newid Hinsawdd Cymru i osod targedau allyriadau carbon at 2030 a 2050
 • Cynyddu buddsoddiad a chynhyrchiad ynni o ffynonellau ynni adnewyddol

Yr Amgylchedd

UKIP

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Diddymu’r Ddeddf Newid Hinsawdd 2008
 • Amddiffyn tir gwyrdd
 • Diddymu trethi sy’n cael eu galw yn “drethi gwyrdd”

Yr Amgylchedd

Democratiaid Rhyddfrydol

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Newid deddfau cynllunio i hybu grantiau prosiectau ynni adnewyddol
 • Gwrthod ceisiadau ffracio nes bod materion diogelwch ac amgylcheddol wedi’u datrys
 • Adolygu canllawiau ffermydd gwynt - llai o sylw i ganolbarth Cymru ac ehangu potensial gwynt alltraeth

Yr Amgylchedd

Y Blaid Werdd

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Rhoi’r gorau i greu egni â thanwydd ffosil neu ynni niwclear
 • Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i 10% o’u lefelau yn 1990 erbyn 2030
 • Buddsoddi mewn ynni adnewyddol, amddiffynfeydd llifogydd ac insiwleiddio adeiladau
 • Gwahardd ffracio

Yr Amgylchedd

Llafur

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Datganoli ffracio a moratoriwm ar geisiadau ffracio cyfredol
 • Mwy o rym i Lywodraeth Cymru dros brosiectau ynni fel ffermydd gwynt

Yr Amgylchedd

Ceidwadol

Mae'r pwnc wedi ei ddatganoli ('n rhannol) i'r Cynulliad Cenedlaethol. Bydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 2016.

Prif bwyntiau'r ymgyrch

 • Ymgynghori ar gyflwyno treth ar negeseuon e-bost sothach
 • Adolygu opsiynau ar gyfer ffordd liniaru’r M4 ger Casnewydd
 • Adolygu canllawiau ar geisiadau cynllunio ffermydd gwynt