Italian-style veggie sausage, potato and tomato stew

Loading

Ingredients

For the tomato sauce

For the potato and sausage