2014 Mawrth 1, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
Digwyddiad blaenorol
14:41 Dydd Sadwrn 1 Mawrth 2014 Digwyddiad nesaf

Neuadd Dewi Sant 2013-14 Gala Dydd Gŵyl Dewi

BBC National Orchestra and Chorus of Wales
Gala Dydd Gŵyl Dewi
Dydd Sadwrn 1 Mawrth 2014 Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
Gala Dydd Gŵyl Dewi
Gala Dydd Gŵyl Dewi

Rhaglen

Gala Dydd Gŵyl Dewi

Grant Llewellyn sy’n llywyddu cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi mawreddog traddodiadol a chymanfa o unawdwyr a chorau o Gymru yn dod ato a fydd bid siwr yn dwyn hwyl orfoleddus i’r noson. Mae yma gymysgedd o weithiau traddodiadol gan gyfansoddwyr Cymru, hen ffefrynnau a darn comisiwn newydd i’r BBC gan Paul Mealor, a saethodd i enwogrwydd wedi’r Briodas Frenhinol ddwy flynedd yn ôl pan glywyd ei Ubi Caritas. Dewch aton ni i fod yn rhan o un o’r hoff ddigwyddiadau mawreddog traddodiadol yng nghalendr Caerdydd.

Mae’n ddrwg gennym gyhoeddi bod rhaid i Gary Griffiths dynnu’n ôl o’r perfformiad heno oherwydd gwaeledd.

Tocynnau: £10-29

Llinell Cynulleidfaoedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC: 0800 052 1812

Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant: 02920 878444
Mae gwasanaeth codi tocynnau Neuadd Dewi Sant yn codi tâl dros ben o £1.75 y pryniant

Added item image
"
"
Added, go to My Music to see full list.
More from