2014 Chwef 15, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam
Digwyddiad blaenorol
18:57 Sad 15 Chwef 2014 Digwyddiad nesaf

Ar Daith drwy Gymru 2013-14 Noson o Ramant - Wrecsam

BBC National Orchestra of Wales
Noson o Ramant - Wrecsam
Sad 15 Chwef 2014 Neuadd William Aston
Noson o Ramant - Wrecsam
Noson o Ramant - Wrecsam

Rhaglen

Noson o Ramant - Wrecsam

Yn ei symffoni Roméo et Juliette daliodd Berlioz wres gwynias cariad glasoed â dwyster aeth â cherddoriaeth i uchelfannau newydd
penfeddwol. Cewch ail-fyw ei pherlewyg ochr yn ochr â dau gampwaith rhamantaidd mawr arall sy’n llawn drama ac angerdd glasoed.

Tocynnau: £9.25-15.50

Llinell Cynulleidfaoedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC 0800 052 1812

Neuadd William Aston: 01978 293293
Mae tâl codi tocynnau o £2 yr archeb a 60c o dâl postio am bob archeb am godi tocynnau drwy'r oedfan.

Added item image
"
"
Added, go to My Music to see full list.
More from