Proms 2019
14 Sep 2019, Swansea, Singleton Park
Previous Event
17:00 Sat 14 Sep 2019 Next Event

Proms 2019 BBC Proms in the Park Wales

BBC Proms in the Park Wales
BBC Proms in the Park Wales
17:00 Sat 14 Sep 2019 Swansea, Singleton Park
One of Wales’s most loved music and family events – BBC Wales’s Proms in the Park – returns this September to Swansea, Singleton Park. Proms yn y Parc BBC Cymru yn dychwelyd fis Medi i Abertawe, Parc Singleton.
One of Wales’s most loved music and family events – BBC Wales’s Proms in the Park – returns this September to Swansea, Singleton Park. Proms yn y Parc BBC Cymru yn dychwelyd fis Medi i Abertawe, Parc Singleton.

About This Event

One of Wales’s most loved music and family events - BBC Wales’s Proms in the Park – returns this September to Swansea, Singleton Park.

The BBC National Orchestra and Chorus of Wales will be performing an array of popular music, along with some classical pieces and traditional Welsh songs. Special guests will join them on stage for a spectacular evening of music.

Proms in the Park is part of the annual spectacular culmination of two months of music-making at the BBC Proms, as the world-famous Last Night celebrations spill out from London's Royal Albert Hall and thousands of people come together at venues across the UK to be part of the magic of the Last Night.

Mae un o ddigwyddiadau cerddoriaeth a theuluol mwyaf poblogaidd Cymru – Proms yn y Parc BBC Cymru – yn dychwelyd fis Medi i Abertawe, Parc Singleton. Bydd Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn perfformio amrywiaeth o ganeuon poblogaidd, a hefyd rhai darnau clasurol a chaneuon Cymreig traddodiadol. Bydd gwesteion arbennig, sydd i’w cyhoeddi’n fuan, yn ymuno â hwy ar y llwyfan ar gyfer noson wefreiddiol o gerddoriaeth.

Mae’r Proms yn y Parc yn rhan o benllanw nodedig blynyddol deufis o greu cerddoriaeth ym Mhroms y BBC, wrth i ddathliadau byd-enwog y Noson Olaf atseinio o’r Albert Hall yn Llundain ac wrth i filoedd o bobl ddod at ei gilydd mewn lleoliadau ledled y DU i fod yn rhan o hud y Noson Olaf.

Part of

Proms 2019

Search Proms 2019