2014 Meh 27, Neuadd Hoddinott y BBC, Caerdydd
Digwyddiad blaenorol
20:00 Dydd Gwener 27 Meh 2014 Digwyddiad nesaf

Neuadd Hoddinott y BBC 2013-14 Any Questions?

BBC Radio 4
Any Questions?
20:00 Dydd Gwener 27 Meh 2014 Neuadd Hoddinott y BBC, Caerdydd
Darlledir Any Questions? BBC Radio 4 yn fyw o Neuadd Hoddinott y BBC
Darlledir Any Questions? BBC Radio 4 yn fyw o Neuadd Hoddinott y BBC

Any Questions?

Darlledir Any Questions? BBC Radio 4 yn fyw o Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd am wyth o’r gloch nos Wener 27 Mehefin. Dewch aton ni i’r gynulleidfa i drafodaeth amserol â phanel o bersonoliaethau, a gyflwynir gan Jonathan Dimbleby.

Mae’r tocynnau AM DDIM ond mae gofyn eu codi ymlaen llaw. Rhowch ganiad i Linell Cynulleidfaoedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ar 0800 052 1812.

Added item image
"
"
Added, go to My Music to see full list.
More from