2014 Chwef 7, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
Digwyddiad blaenorol
08:10 Gwen 7 Chwef 2014 Digwyddiad nesaf

Neuadd Dewi Sant 2013-14 Mahler 9 gyda Søndergård

BBC National Orchestra of Wales
Mahler 9 gyda Søndergård
Gwen 7 Chwef 2014 Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
Mahler 9 gyda Søndergård
Mahler 9 gyda Søndergård

Perfformwyr

Mahler 9 gyda Søndergård

Thomas Søndergård yn arwain un o’r symffonïau mwyaf oll. Gwyddai Mahler o’r gorau na fuasai fyw na Beethoven, Schubert na Bruckner wedi eu Nawfed Symffonïau felly roedd yn bur anesmwyth yn dod at ei Nawfed ei hun. Gan ddechrau â rhythm curiad calon afreolaidd o berfedd y gerddorfa, cychwynna Nawfed Symffoni Mahler ar daith awr a hanner oruwchddynol ei dwyster drwodd i’w chanu’n iach calonrwygol.

Tocynnau: £10-29

Llinell Cynulleidfaoedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC: 0800 052 1812

Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant: 02920 878444
Mae gwasanaeth codi tocynnau Neuadd Dewi Sant yn codi tâl dros ben o £1.75 y pryniant

Added item image
"
"
Added, go to My Music to see full list.
More from