Atharrachaidhean san dealbh-tìre dhùthchail

Leasachaidhean ùra ann an tuathanachas

Achaidhean air dealbh-tìre dhùthchail

Achaidhean air dealbh-tìre dhùthchail

You need to have JavaScript enabled to view this video clip.

A' leasachadh gnìomhachasan mòra àiteachais

Tha iomadh atharrachadh air tighinn air dòighean tuathanachais o chionn beagan bhliadhnaichean ann an dùthchannan leasaichte mar an RA. Chì thu iad sin san diagram.

Leasachaidhean ˘ra ann an tuathanachas

Leasachaidhean ùra ann an tuathanachas