Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCCzech.com
 
Poslat stránku emailem Verze pro tisk
Ochrana soukromí
 
 
Následující text vysvětluje zásady BBC týkající se osobních údajů uživatelů internetových stránek.


1. Sdělení záměru

Čas od času budete požádáni o uvedení osobních údajů (např. jména, emailové adresy apod.), abyste mohli využívat služeb nabízených na našich stránkách. Mezi ně patří zasílání novinek, soutěže, služba Alert Email, diskuse, vzkazy a členství v BBCi.

Vyplněním požadovaných informací o své osobě dáváte BBC a poskytovatelům jejích služeb oprávnění poskytovat Vám služby, které jste si vybrali. Vždy, když nám své osobní údaje sdělíte, s nimi budeme zacházet v souladu s touto politikou.

Naše služby jsou navrženy tak, aby vám poskytly ty informace, které chcete dostávat. BBC bude jednat v souladu se stávajícími právními předpisy a snažit se vyhovět současným nejlepším internetovým postupům.


2. Údaje o návštěvnících

Při kterékoli návštěvě BBCi, jsou stránky, které si prohlížíte, ukládány společně s tzv. cookies do vašeho počítače (více o cookies v bodě 3). Většina, ne všechny, stránek takto funguje, protože cookies jsou pro provozovatele internetových stránek užitečné – díky nim mohou zjistit, jestli počítač (a pravděpodobně i jeho uživatel) stránku již navštívili. Poznají to podle cookie, která byla uložena do počítače uživatele při jeho předcházející návštěvě.

Informace, které získáváme používáním cookies, nám mohou pomoci poskytovat lepší služby a pomáhají nám analyzovat profil našich návštěvníků. Pokud jste si například při své předcházející návštěvě prohlíželi stránky věnované vzdělávání, zjistíme to z vaší cookie a při další návštěvě na informace o vzdělávání upozorníme.

RedSheriff, nezávislá společnost zabývající se sledováním návštěvnosti a výzkumem internetu, pro nás shromažďuje data neosobního charakteru o návštěvnících stránek prostřednictvím cookies a skrytého kódu, který obsahují naše stránky.

Cookies a kód poskytují neosobní statistické informace o návštěvách jednotlivých stránek, délce návštěv jednotlivých stránek, cest, kterými si návštěvníci stránky prohlížejí, a další obecné informace, které BBC využívá pro zlepšení svých služeb ve prospěch uživatelů stránek.

Pokud si nepřejete ukládat cookie od RedSheriffu, můžete použít způsob, který vysvětlujeme níže v bodě 7. Pokud byste rádi potlačili funkci skrytého kódu, pošlete žádost přímo společnosti RedSheriff na privacy@redsheriff.com.


3. Co je to cookie?

Při vstupu na internetové stránky bude vašemu počítači automaticky “zaslána” cookie. Cookies jsou textové soubory, které identifikují váš počítač pro náš server. Cookies neidentifikují uživatele, pouze počítač. Mnoho stránek cookies zasílá při každé návštěvě kvůli sledování jejich počtu.

Cookies pouze zaznamenávají, jaké stránky byly navštíveny dotyčným počítačem a jak dlouho návštěva trvala. Uživatelé mají možnost nastavit své počítače tak, aby přijímaly všechny cookies, upozornily je, když cookie přijmou, nebo cookies nepřijímaly vůbec. Těmto uživatelům pak samozřejmě nemohou být poskytnuty určité osobní služby.

I když jste svůj počítač nenastavili tak, aby cookies odmítal, stránky si můžete anonymně prohlížet do doby, než se zaregistrujete pro některou ze služeb BBCi.


4. Využití a uchovávání osobních údajů

V případě, že poskytnete jakékoli osobní údaje BBCi (např. při účasti v soutěžích, využívání služeb nebo v případě členství v BBCi), jsme povinni s nimi zacházet v souladu se zákonem. Při shromažďování informací musíme postupovat poctivě, což znamená, že musíme vysvětlit, jak je využijeme (sledujte upozornění na konkrétních stránkách, kde se dozvíte, proč po vás údaje žádáme) a uvedeme, zda chceme tyto informace předat někomu jinému.

Obecně budou jakékoli informace, které uvedete pro BBC, použity pouze v rámci BBC a jejími poskytovateli služeb. Nikdy nebudou předány mimo BBC bez vašeho předcházejícího souhlasu, pokud nebudeme nuceni nebo zákonem oprávněni je vydat.

Pokud bude obsah příspěvku na stránkách BBCi nebo dopisu adresovanému BBCi urážlivý a nepatřičný a BBC bude považovat toto jednání za závažné anebo opakované, může BBC použít jakékoli informace, které má o vás k dispozici, k tomu, aby tomuto jednání zabránila. To znamená, že může informovat příslušné třetí strany, jakými může být váš zaměstnavatel, škola nebo poskytovatel emailových služeb, o obsahu a vašem jednání.

Osobní informace uchováváme v našem systému po dobu využívání služeb, o které jste požádali, a odstraníme je v případě, že splnily svůj účel, nebo v případě, že si již nepřejete být členem BBCi. Z bezpečnostních důvodů však může BBC uchovávat údaje, včetně obsahu vzkazů, jmen členů, časů a dat, která vyplývají z využití služeb BBCi (například Connector), po dobu šesti měsíců.

V případě osobních údajů uživatelů, kteří nejsou registrováni v BBCi, ale zúčastnili se jiných aktivit BBCi (např. soutěží), jsou informace uchovávány pouze po dobu nezbytně dlouhou pro ujištění, že služba probíhá bez problémů. Zaručujeme, že všechny osobní údaje jsou uchovávány bezpečně v souladu s právním předpisem Data Protection Act 1998.

Pokud jste si na stránkách BBCi všimli upozornění, že informace od vás mohou být využity k tomu, aby vás BBC mohlo kontaktovat z ”důvodů údržby služeb”, znamená to, že vás BBC může kontaktovat tolikrát, kolik služeb využíváte. Například vám můžeme zaslat zapomenuté heslo nebo vás upozornit, že byla určitá služba zrušena.

Nebudeme vás kontaktovat z propagačních důvodů, jakými jsou např. zprávy o zlepšení služeb nebo nových službách BBCi, pokud k tomu nedáte speciální souhlas při vyplňování údajů, nebo později, když o zasílání těchto informací speciálně.


5. Přístup k vašim osobním údajům

Máte právo požádat o kopii informací, které o vás BBC uchovává, a uvést na pravou míru jakékoli nepřesnosti (za kopii účtujeme poplatek 10 liber).

Žádosti zasílejte na adresu Data Protection Officer, BBC Regulatory Legal Department, Room 3637, White City, London W12 7TS nebo emailem na dpa.officer@bbc.co.uk.


6. Uživatelé mladší 16 let

Pokud je vám 16 let a méně, předtím, než poskytnete osobní údaje na stránkách BBC, požádejte o svolení rodičů nebo zákonných zástupců. Bez jejich souhlasu nejsou uživatelé oprávněni nám osobní údaje poskytnout.


7. Jak najít a kontrolovat cookies

Pokud používáte Netscape 6.0, v ovládací liště vyberte Úpravy (Edit) > Výběr (Preferences) > Upřesnit (Advanced) > Cookies.

Pokud používáte Internet Explorer 6.0, vyberte Nástroje > Možnosti internetu > Osobní údaje > Vlastní úroveň > Upřesnit. Zkontrolujte, zda máte zatrženou volbu 'Přepsat automatickou správu souborů cookies', pak vyberte jednu z možností 'Přijmout', 'Blokovat' nebo 'Dotázat se'.

Pokud používáte Internet Explorer 5.0 nebo 5.5, vyberte Nástroje > Možnosti internetu > Zabezpečení > Vlastní úroveň. Sjeďte k šesté možnosti, abyste zjistili, jak má být zacházeno s cookies, a změňte nastavení podle potřeby na 'Dotázat se', 'Povolit' nebo 'Zakázat'.

Pokud používáte Internet Explorer 4.0, vyberte Nástroje > Možnosti internetu > Upřesnit. Sjeďte dolů na žlutou ikonku pod 'Zabezpečení' a vyberte jednu ze tří možností podle toho, jak chcete s cookies zacházet.

Pokud používáte Explorer 3.0, vyberte Zobrazit > Možnosti > Upřesnit. Následně klikněte na nápis 'Varovat před přijetím cookies'.

Pokud používáte Netscape Communicator 4.0, v ovládací liště klikněte na Úpravy (Edit) > Výběr (Preferences) > Upřestnit (Advanced). Nastavte možnosti okénku Cookies.


8. Jak zjistit, které navštívené stránky používají cookies?

Pokud používáte Netscape 6.0, v ovládací liště klikněte na Úpravy (Edit) > Výběr (Preferences) > Upřesnit (Advanced). Klikněte na cookies a následně na políčko 'Zobrazit (View) cookies'.

Pokud používáte Internet Explorer 5.0 nebo 6.0, vyberte Nástroje > Možnosti Internetu > záložku Obecné > Nastavení > Zobrazit soubory.

Pokud používáte Internet Explorer 4.0, v ovládací liště klikněte na Zobrazit > Možnosti Internetu > záložku Obecné > Nastavení > Zobrazit soubory.

Pokud používáte Internet Explorer 3.0, v ovládací liště klikněte na Zobrazit > Možnosti > Upřesnit > Zobrazit soubory.

Netscape Communicator 4.0 ukládá všechny cookies do jednoho souboru na Vašem pevném disku. Je třeba nalézt soubor, který se jmenuje Cookie.txt.


9. Jak si prohlédnout kód cookie
Klikněte na soubor cookie a otevřete ji. Uvidíte krátkou řadu textu a čísel. Čísla představují vaši identifikační kartu, kterou si můžete prohlédnout pouze na serveru, který cookie vám poslal.

 
 
 
NEJNOVĚJŠÍ
 
 
  Redakce | Pomoc
 
BBC © ^^ Nahoru
 
  Archiv | Speciály | Anglicky s BBC
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Pomoc | Ochrana soukromí