Mamau yn trafod eu blaenoriaethau gwleidyddol

Yn ystod yr etholiad cyffredinol fe fyddwn ni'n ymweld ag ardaloedd ar hyd a lled Cymru i glywed beth yw'r pynciau sydd o bwys iddyn nhw.

Mae ein taith yn dechrau yng Ngheredigion, wrth i ni gael sgwrs gyda chriw Mamis Mentrus ar eu hymweliad nhw â ffair Aberteifi.

Yn ogystal â thrafod pa rinweddau maen nhw'n chwilio amdano mewn gwleidydd neu blaid, mae'r mamau hefyd yn trafod sut effaith mae bod yn rhieni wedi ei gael ar eu blaenoriaethau gwleidyddol.