Y canlyniad cyntaf: Houghton a Sunderland South

Golwg ar yr etholaeth gyntaf i gyhoeddi canlyniad, lai nag awr ar ôl i'r blychau pleidleisio gau - Houghton a Sunderland South.

Cyhoeddwyd