'Gwneud byd o les bod mewn awyrgylch mor gefnogol'

Mae traeth Bae Caswell ar Benrhyn Gwyr yn denu syrffwyr o bell ac agos, ac yn eu plith ar ddiwrnod braf o haf mae grŵp o bobl sy'n gallu tystio i werth mentro i'r tonnau ar eu hiechyd a'u lles.

Mae astudiaeth gan Brifysgol Abertawe yn dangos bod syrffio wedi cael effaith gadarnhaol ar bobl sydd wedi cael anafiadau i'w hymennydd.

Un o'r bobl hynny yw Iwan Jones o Dymbl Uchaf yng Nghwm Gwendraeth.

Fe ymunodd e â'r grŵp therapi syrffio ar ôl dioddef o effeithiau encephalitis - cyflwr sy'n arwain at yr ymennydd yn chwyddo.