'Mae'n 'neud i mi deimlo'n wael am beth fi'n bwyta'

Mae Bethan Angharad Evans, 38 o Gaerdydd, wedi byw gyda math o anhwylder bwyta bwlimia ers 20 mlynedd.

Pan yn 18 oed, mae'n dweud mai cyfrif calorïau oedd yr unig beth yr oedd hi'n gallu ei reoli. Nawr, mae sylweddoli ar galorïau ar fwydlenni yng Nghymru wedi ei "dychryn".

Yn Lloegr mae nifer y calorïau wedi dechrau ymddangos ar fwydlenni yna diolch i ddeddf newydd sydd â'r nod o ostwng lefelau gordewdra.

Er bod Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ar y newid ar hyn o bryd, gan gynnwys ar fwydlenni plant, dydy hi ddim eto'n gyfraith yma.

Dywedodd Bethan: "Dwi 'di bod allan ddwywaith yn barod a gweld y bwydlenni a mae'n hala ofn arna' i.

"Ma gweld nifer y calorïau just yn profi'n anodd i fi sy'n golygu bo fi'n edrych ar y fwydlen a... mae'n 'neud i fi deimlo'n wael am be fi'n bwyta."