'Dim dewis arall ond danfon fy ngwraig i'r ysbyty'

Pan ddisgynnodd belen wair ar Lesley Parry ar ei fferm yn Llanbabo, Ynys Môn, cafodd ei gŵr Bob wybod na fyddai ambiwlans ar gael i'w helpu am rai oriau.

Wrth i Bob weithio ar y peiriant, clywodd sgrech gan ei wraig. Roedd hi'n "simsan" ac yn amlwg wedi cael anaf, meddai Bob.

Ond dywedodd y gwasanaeth ambiwlans y byddai'n rhaid aros nes 23:00, neu hyd yn oed y bore wedyn am gymorth.

Penderfynodd Bob fynd â Lesley i'r ysbyty ei hun, er iddi ddod i'r amlwg nes ymlaen ei bod wedi torri asgwrn yn ei gwddf a'i chefn.

"Dyna pam nes i fynd â hi, am mod i'n gweld yr amser mor hir," meddai.

"Os 'da chi'n brifo, 'da chi isho cael sylw strêt awê does. A 'da chi isio pobl sy'n dallt ei waith.

"Dwi yn dallt [na fedran nhw gyrraedd pob man bob tro] ond iesgob ma' 'na bobl yn brifo does?

"Sa nhw wedi medru cael paramedic yma, sa nhw wedi medru cael air ambulance yma. Dim sôn am rheiny."

Ychwanegodd: "Dyna 'di'r peth mwya' - do'n ni ddim yn gwybod be oedd 'di digwydd iddi hi.

"Ro'n ni'n gwybod bo' hi wedi brifo ond do'n ni ddim yn gwybod bo' hi wedi torri gwddw a do'n ni ddim yn gwybod bo' hi wedi torri'i chefn.

"Ro'n i'n chansio yn mynd â hi, toeddwn?

"Doedd gen i'm dewis arall. Roedd rhaid. Do'n i ddim yn mynd i aros tan y bore."