'Iawn i ni edrych ar ôl dad fel nath o watchad ar ôl ni'

Cafodd John Roberts, perchennog busnes lorïau yn Llan Ffestiniog, ddiagnosis o ddementia ddwy flynedd yn ôl pan yn 85 oed.

Mae ei ferch Nia, sy'n helpu i ofalu amdano gyda'i brawd a'i chwaer a gweddill y teulu, yn derbyn cymorth gan ofalwyr allanol.

Dywedodd Nia: "Mae gyda ni carers efo dad rŵan sy'n dod bora, cinio, tê ac yn nos er mwyn i ni fynd adre yn gynt. Ma' hyn yn help mawr."