'Ti'n ofn gofyn am help rhag dod â siom i'r teulu'

Mae'r elusen Adferiad wedi lansio ymgyrch yn y gobaith o newid agweddau fel bod yna lai o stigma ynghlwm â gofyn am help i stopio fod yn gaeth i gyffuriau neu alcohol.

Fel rhan o'r ymgyrch mae'r actor Richard Mylan wedi datgelu am y tro cyntaf iddo gamddefnyddio heroin am flynyddoedd, a dechrau triniaeth adferol tua 10 mlynedd yn ôl.

Un sy'n gyfarwydd â'r fath stigma yw Donna Jones o Langefni, sydd wedi helpu mwy nag un aelod o'i theulu drwy gyfnodau o ddibyniaeth ar alcohol a chyffuriau.

A hithau'n gweithio bellach i'r elusen Adferiad, dywedodd Donna wrth siarad â Sion Pennar ar gyfer rhaglen Newyddion S4C bod y llwybr at wellhad yn galetach oherwydd agweddau cymdeithas.