Brechlyn yw'r 'arf gorau' yn erbyn amrywiolyn India

Brechu yw'r ffordd orau o hyd o warchod pobl rhag amrywiolion newydd "bygythiol" o'r coronafeirws, medd Gweinidog Iechyd newydd Cymru.

Mae dros ddwy filiwn o bobl wedi cael eu brechu rhag y feirws yng Nghymru erbyn hyn, ond dywed Eluned Morgan bod amrywiolyn India'n creu her newydd.

Daw wrth i ragor o gyfyngiadau Covid lacio ar draws y wlad, gan gynnwys caniatáu i fwytai a thafarndai weini pobl dan do.

Mae sinemâu, orielau ac amgueddfeydd hefyd yn cael agor o ddydd Llun wrth i Gymru symud i Lefel 2 y cynllun rheoli coronafeirws.

Wrth ymweld â Chanolfan Brechu Torfol y Bae yng Nghaerdydd, dywedodd Ms Morgan ei bod yn gobeithio y bydd y rhaglen frechu'n gwarchod pobl rhag niwed.

"Y'n ni'n gw'bod mai dyma'r arf orau sy' gyda ni - i sicrhau fod pobl yn ca'I y brechiad." meddai.

"Dyma'r ffordd ora' o gael diogelwch oddi wrth yr amrywiolyn newydd yma.u