Covid: "Dyw e ddim 'di cwrdd â hanner y teulu"

Fe all diffyg cysylltiad gyda theuluoedd eraill yn ystod y cyfnod clo beri i rai teuluoedd boeni am ddatblygiad eu plant, medd seicolegydd plant.

Dywedodd Dr Abigail Wright y gallai'r cyfyngiadau ar fywyd dyddiol achosi i rai boeni am effaith y pandemig ar blant ifanc.

Cred rhai rheini fod eu plant wedi bod ar eu colled o ran dysgu sut i gyd-chwarae, ond dywed eraill fod eu plant wedi ffynnu yn ystod y cyfnod clo.

Mae Rebecca Gardinville o Gaerffili yn fam i blentyn chwe mis oed.