'Bron yn amhosib i'r Democratiaid Rhyddfrydol ddod yn ôl'

Mae'r ffaith nad yw'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi ennill yr un sedd etholaethol yn ddigwyddiad hanesyddol, medd Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick.

Fe gollon nhw eu hunig sedd ym Mrycheiniog a Maesyfed i'r Ceidwadwyr.