Yr Eisteddfod i benodi ymgynghorydd cymunedol

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi eu bod am benodi Ymgynghorydd Cymunedol i "arwain y gwaith o ddatblygu a chreu strategaeth gymunedol" i'r brifwyl.

Ar y dechrau fe fydd yr ymgynghorydd yn paratoi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf.

Oherwydd gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion tan 2022 ac Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd tan 2023, fydd Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf ddim yn digwydd tan Awst 2024.

Bydd disgwyl i'r ymgynghorydd greu fframwaith i'r gwaith cymunedol sy'n digwydd yn sgil ymweliad y brifwyl ag ardaloedd gwahanol, a cheisio denu pobl "sy'n anodd i'w cyrraedd" at weithgareddau fel yr eglura Gwenllian Carr.

Cyhoeddwyd