Etholiad 2021: Beth yw'r flaenoriaeth i bleidleiswyr ifanc?

Mae Celyn Angharad Jones ar fin cwblhau ei chwrs BA Perfformio yng Ngholeg y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd.

Roedd y llynedd yn flwyddyn anodd iddi hi a'i chyd-fyfyrwyr ac wrth i Etholiad y Senedd ddod yn nes mae hi'n credu ei fod yn bwysig bod pobl ifanc yn cael cyfle i leisio eu barn.

Yr hyn sy'n ei phoeni fwyaf yw effaith y pandemig ac mae hi am i wleidyddion sicrhau fod yna ddyfodol i bobl ifanc.

Mae eisiau i bob plaid greu rhyw fath o "normalrwydd i bawb".