Beth yw blaenoriaethau 'Bois y Rhondda' yn yr etholiad?

Effaith y pandemig? Swyddi? Iechyd Meddwl?

Dwy flynedd ers i griw 'Bois y Rhondda' adael yr ysgol, dalion ni lan gyda rhai o'r criw i ffeindio allan beth yw eu blaenoriaethau ar gyfer yr etholiad ar 6 Mai.

Rhestr ymgeiswyr y Rhondda

  • Steve Bayliss - Reform UK
  • Jackie Charlton - Democratiaid Rhyddfrydol
  • Jeff Gregory - Propel
  • Ian McLean - Abolish the Welsh Assembly Party
  • Tom Parkhill - Ceidwadwyr
  • Steven Phillips - Freedom Alliance
  • Elizabeth Buffy Williams - Llafur Cymru
  • Leanne Wood - Plaid Cymru