'Gwych' gallu mynd allan i redeg eto gyda ffrindiau

Mae chwech o bobl o chwe chartref gwahanol yn cael cwrdd yn yr awyr agored yng Nghymru o hyn ymlaen, wrth i'r cyfyngiadau coronafeirws barhau i lacio.

Roedd modd i chwe pherson gyfarfod tu allan cyn y newid a ddaeth i rym ddydd Sadwrn, ond roedd yn rhaid iddyn nhw ddod o un neu ddau gartref gwahanol.

Mae'r newid yn golygu cyfle felly i Elen Derrick o Gaerdydd gwrdd am y tro cyntaf ers misoedd lawer â chriw o ffrindiau oedd yn arfer mynd allan i redeg gyda'i gilydd yn rheolaidd cyn y pandemig.