Pa mor wahanol ydy dathlu Ramadan yng Nghymru a Brunei?

Wythnos ers dechrau'r ŵyl Fwslemaidd, dyma brofiad E'zzati - sy'n byw yn Abertawe - o ddathlu Ramadan.

Yn wreiddiol o Frunei yn ne-ddwyrain Asia, dywed E'zzati bod dathlu yng Nghymru yn brofiad gwahanol i ddathlu yn Brunei, sy'n wlad Fwslemaidd.

"Mae lot o bethau yn Brunei achos mae Brunei'n wlad Fwslemaidd," meddai.

"Mae lot o bethau'n digwydd yn y siop, neu ar y stryd, a'r farchnad, mae marchnad fawr."