Dyma'r foment y digwyddodd tirlithriad ar draeth Nefyn

Mae pobl yn cael eu cynghori i gadw draw o draeth yng Ngwynedd ar ôl yr hyn sy'n cael ei ddisgrifio fel "tirlithriad mawr".

Mae fideo o'r digwyddiad ar draeth Nefyn wedi dod i'r amlwg ar ôl y tirlithriad fore Llun.

Dywedodd un sy'n byw gerllaw bod i tirlithriad wedi ysgubo gerddi dau dŷ ymaith, a bod trigolion un arall gerllaw wedi cael rhybudd i adael eu cartref gan yr heddlu.