'Fi'n gobeithio bod ni byth yn gorfod dysgu ar-lein eto!'

Yr wythnos hon, mae pawb - fel ar hyd a lled Cymru - wedi dychwelyd i Ysgol y Strade yn Llanelli.

Roedd rhai o'r disgyblion, heblaw am ddiwrnod cyn y Pasg, wedi bod allan o'r stafell ddosbarth ers dechrau mis Rhagfyr.

Ond nawr, ar ôl gwyliau'r Pasg, mae plant o bob oed ar draws Cymru nôl yn yr ysgol yn llawn amser.

Felly sut oedd hi i blant Ysgol Y Strade yn eu wythnos lawn gyntaf 'nôl?