Beth ydy sefyllfa brechu ledled Cymru?

Mae'r gwaith o frechu yn erbyn coronafeirws yn "mynd yn heriol", ond yn debygol o orffen ar amser, yn ôl un o brif swyddogion iechyd Cymru.

Mae pwy sy'n cael brechiad pryd yn amrywio'n fawr mewn gwahanol rannau o Gymru.

Mae tuedd gynyddol hefyd, yn ôl prif fferyllydd y gogledd, bod pobl iau yn methu apwyntiadau.